Bemutatkozas - két óvodáról kép

A SÜNI ÓVODÁK két épületben található, a XII. kerületben Németvölgyi út 29. és az Orbánhegyi út 18. szám alatt. Jó közlekedési lehetőséggel, zöldövezetben. A Németvölgyi út 29. szám alatt lévő központi óvoda 4 csoporttal, a tagóvoda 3 csoporttal rendelkezik. A két intézmény egymáshoz közeli telephelyei biztosítják a mindennapi, rendszeres, személyes kapcsolattartást. Óvodánk családias jellegéhez az épület sajátosságai (villaházak) és a kis létszámú közösség is hozzájárul. Mindkét óvodánk kerttel, udvarral rendelkezik, ahol a játék során a gyermekek testi és lelki fejlődése egyaránt biztosítható. A Németvölgyi úti épület alagsorában 2 tornaterem, az Orbánhegyi úton tornaszoba áll a gyerekek rendelkezésre.

Az óvodapedagógusok főiskolát végzett, jól felkészült szakemberek, akik az óvoda többi dolgozójával együtt, szeretetteljes légkörben teremtik meg a gyermekek érzelmi biztonságát. Nevelőtestületünk tagjai egyéb szakirányú végzettséggel is rendelkeznek, fejlesztő pedagógus, tanító, tanár, vezető pedagógus és menedzser.
Értékeink, sajátosságaink:

A SÜNI ÓVODÁK nevelési programjában is figyelembe vettük Mária Montessori nevelési elveit, és a mai kor igényeihez igazítva alkalmazzuk. Egyik alapelv, hogy minden gyerekben megvan a cselekvési vágy a világ megismerésének igénye és ennek kibontakoztatását kell elõsegíteni.
Nevelésünk mottója:

„Segíts nekem, hogy magam csinálhassam!”

Nagy hangsúlyt fektetünk a csoporton belüli differenciált foglalkoztatásra. A gyermekek egyéni fejlődését, szociális érését az óvónőkön, fejlesztő pedagógusokon kívül logopédus is segíti. A gyermeki személyiség tiszteletben tartásával a játék során, az egyéni és életkori sajátosságok figyelembe vételével úgy alakítjuk, fejlesztjük óvodásaink képességeit, készségeit, hogy a világ felé nyitottak, az ismeretek befogadására és az iskolai életre alkalmasak legyenek. Nevelési elveink: Montessori pedagógiáját követve erkölcsre, szabadságra, önfejlődésre, önállóságra, önfegyelemre és mély érzelemre nevelünk. A tehetséggondozást és differenciált fejlesztést a különböző tevékenységek során valósítjuk meg. Játékaink és Montessori eszközeink hatékonyan segítik az írás-olvasás elõkészítését, az értelmi nevelés területén főként a gondolkodást, a matematikai műveletek végzését. Az intézményünk sajátossága, hogy alaptevékenységben ellátja a gyengén látó, nagyothalló, beszédfogyatékos, akadályozott beszédfejlődésű gyermekeket. A SÜNI ÓVODÁKAT elhagyó gyermekek nyitottak, érdeklődő beállítódással tekintenek az iskola felé. Az iskolai életet zökkenőmentesen szokták meg és a követelményeknek személyiségük zavara nélkül képesek eleget tenni.

Németvölgyi Óvoda

 • 4 csoport
 • 81 gyermek
 • Csoportszobák befogadó gyermeklétszáma mérettől függő 13-25 fő
 • 10 óvodapedagógus
 • 7 technikai dolgozó
 • 1 óvodatitkár

Németvölgyi Székhely Óvoda

kép 1 / 13

Németvölgyi Székhely Óvoda

Orbánhegyi Tagóvoda

 • 3 csoport
 • 60 gyermek
 • Csoportszobák befogadó gyermeklétszáma mérettől függő 13-25 fő
 • 7 óvodapedagógus
 • 5 technikai dolgozó

Orbánhegyi Tagóvoda

kép 1 / 9

Orbánhegyi Tagóvoda